Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego małżeństwa: 

Wedding Rings, Engagement Rings, Wedding, Rings

  1. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (dokument ważny 6 miesięcy od daty wydania).
  2. Dowody osobiste.
  3. Metryka chrztu (dokument ważny 6 miesięcy od daty wydania).
  4. Jeśli nie jest to odnotowane na metryce chrzcielnej: zaświadczenie o przyjęciu bierzmowania.
  5. Zaświadczenie o ukończeniu katechezy w szkole średniej – tzw. indeks katechizacji.
  6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich).
  7. Świadectwo odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
  8. Jeśli narzeczeni nie należą do naszej parafii, muszą posiadać pisemne zezwolenie jednego z własnych proboszczów na spisanie protokołu pobłogosławienie małżeństwa poza własną parafią. 

Około trzech miesięcy przed ślubem nowożeńcy spisują protokół przedmałżeński. Jego spisanie jest czasochłonne, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.

W naszej parafii organizowany jest także kurs przedmałżeński w trzech cyklach: przez cztery niedziele miesiąca lutego, maja i października.

Spotkanie w Poradni Życia Rodzinnego (pary umawiają się z Panią Henryką Szlachtą z poradni na pierwszym spotkaniu lub telefonicznie  – tel. 692 233 770).

Więcej informacji: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej