V Niedziela Wielkiego Postu – kazanie

V Niedziela Wielkiego Postu w naszej parafii, to jednocześnie czwarta niedziela rekolekcji. Liturgia Słowa prowadziła nas do wysłuchania ewangelicznej opowieści o wskrzeszeniu Łazarza. Zachęcamy wszystkich Parafian do posłuchania słów ks. Proboszcz.