Chrzest

Baptism, Baptismal Font, Church, Religion, ChristianitySakramentu chrztu udzielamy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12.00.

Co najmniej na tydzień przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej. W piątek poprzedzający chrzest o godz. 18.30 odbywa się przygotowanie liturgiczne dla rodziców i chrzestnych.

Przy zapisie należy przedstawić akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

Dane potrzebne do ksiąg metrykalnych: dane osobowe rodziców (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska dziadków chrzczonego dziecka), dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii potrzebna jest zgoda parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Rodzice chrzestni muszą mieć ukończone 16 lat i przyjąć sakrament bierzmowania. Przy zapisie dziecka należy przedstawić zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania potwierdzające, iż są praktykującymi katolikami (osoby żyjące w związkach niesakramentalnych nie mogą być chrzestnymi).

By dobrze przeżyć sakrament chrztu dziecka rodzice i chrzestni przystępują do sakramentu pokuty.

Do pełnego liturgicznego przeżycia chrztu św. wymagane jest zatroszczenie się przez rodziców o świecę chrzcielną i białą szatę dla dziecka.