Odwiedziny chorych

Statue, Pierre, Imposing, Sculpture, Figure, SaintW każdą pierwszą sobotę miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu przez rodzinę,  w godz. od 9 do 12 księża z parafii odwiedzają chorych udzielając im Komunii Świętej. Istnieje wtedy możliwość spowiedzi i przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.

Istnieje także możliwość częstszego odwiedzania chorych przez nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.