Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina z Tours
ul. Grunwaldzka 1
32-065 Krzeszowice

telefon: (12) 282 08 72

e-mail: parafia@marcinkrzeszowice.pl

NIP: 9441847380
REGON: 040098338

Konto bankowe: Bank PKO BP: 90 1020 2906 0000 1102 0113 4584

Proboszcz:
ks. kanonik Bogdan Sarniak
wyświęcony w 1996 r., w parafii od 2022 r.

Wikariusz:
ks. Janusz Pasternak
wyświęcony w 2013 r., w parafii od 2021 r.

Emeryt:
ks. prałat dr Andrzej Szczotka, emerytowany proboszcz
wyświęcony w 1977 r., w parafii od 2000 r.
tel. 12 282 64 34,  e-mail: anszczot@interia.pl