Scholka

Scholka dziecięca śpiewa na Mszach św. w niedziele o godz. 11:00.
Próby organizowane są w niedziele o godz. 10:00.

Nowe dzieci – dziewczynki i chłopców – zapraszamy do uwielbiania Pana Boga śpiewem podczas Mszy św.
Nie trzeba się zapisywać. Wystarczy przyjść na próbę.

fot. W. Styrylski