Pielgrzymka do Francji

Domowy Kościół diecezji rzeszowskiej organizuje pielgrzymkę do Francji, szlakiem sankuariów. Są jeszcze wolne miejsca. Więcej informacji u ks. Proboszcza.

Szczegółowy plan pielgrzymki dostępny tutaj.