Intencje

II NIEDZIELA ADWENTU – 04.12. 
 6:30 – + Anna 10 r. śm.
 8:00 – + Elżbieta Grela, mąż Edward, syn Stanisław
 9:00 – + Zofia i Zdzisław Nąckiewicz
10:00 – O Boże błog. i zdrowie dla w pracowników Kopalni Wapienia w Czatkowicach orz Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach
11:00 –  W 40 r. urodzin Andrzeja, o Boże błog. i potrzebne łaski dla niego i całej rodziny
12:00 – w intencji Parafian
18:00 – + Barbara Kosno, rodzice i brat

PONIEDZIAŁEK – 05.12. 
 6:30 – + Barbara Barczyk (od przyjaciółki Marii z synem Piotrem)
 7:00 – + Stanisław Jamroś (od sąsiadów z bloku 33)
18:00 – + Mieczysława (ona) Oterska (od córki Małgorzaty z mężem Waldemarem)

WTOREK – 06.12. 
 6:30 – + Jan Rosiak (od córki)
 7:00 – + Jan i Józefa (ona) Godyń r. śm. 
18:00 – + Krystyna Drej – Papiernik i Tadeusz Papiernik (od sąsiadów z ul. Armii Krajowej 11)

ŚRODA – 07.12. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
 6:30 – + Barbara Ślęzak (od Marcina Trojańskiego i żony Czesławy)
 7:00 – + Ewa Zdeb (od sąsiadów z ul. Miękińskiej)
18:00 – + Maria Kowalczyk 1 r. śm., mąż Aleksander

CZWARTEK – 08.12. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
 6:30 – o Boże błog. i opiekę MB dla członkiń Róży MB Niepokalanie Poczętej  i ich rodzin oraz życie wieczne dla zmarłych
 8:00 – + Jan Wójcik (od sąsiadów)
 9:00 – + Maria Sowa (od brata Mariana z rodziną)
10:00 – + Władysława (ona) i Stanisław Jędraszczyk (od córki i zięcia)
18:00 – + Anna Kwaśniewska 12 r. śm.

PIĄTEK – 09.12. 
6:30 – + Marian Świt (od rodziny Sekułów)
7:00 – + Bogusław Mosur (od Andrzeja Zajączkowskiego z rodziną)
18:00 – + Eugeniusz Kaleta

SOBOTA – 10.12. 
 6:30 – + Jacek Jankowski (od Mateusza z rodziną)
 7:00 – + Dariusz Sempka
18:00 – + Lucjan Moń z ok. 100 r. ur. i 15 r. śm., żona Janina (od dzieci)