Krąg Biblijny

Spotykamy się co dwa tygodnie w Domu parafialnym, by wspólnie poznawać bogactwo ksiąg Pisma Świętego i dzielić się doświadczeniem wiary. Towarzyszy nam od lat ikona Trójcy Świętej. Pracujemy metodą cyklów tematycznych. W 2018 r. kontynuujemy lekturę przypowieści Jezusa.

Serdecznie zapraszamy na spotkania w każdy 2. i 4. czwartek miesiąca o godz. 18.30 

Najbliższe spotkania: 13 września 2018 r. po wieczornej Mszy świętej (przypowieść o czujnym odźwiernym: Mk 13,33-37), oraz 27 września 2018 r. po wieczornej Mszy świętej (przypowieść o czujnym gospodarzu – w wersji Łk 12,39-40 oraz Mateusza 24,42-44).

Moderator: ks. Piotr Wróbel