Krąg Biblijny

Spotykamy się co dwa tygodnie w Domu parafialnym, by wspólnie poznawać bogactwo ksiąg Pisma Świętego i dzielić się doświadczeniem wiary. Towarzyszy nam od lat ikona Trójcy Świętej. Pracujemy metodą cyklów tematycznych. W 2017 r. czytamy przypowieści Jezusa.

Serdecznie zapraszamy na spotkania w każdy 2. i 4. czwartek miesiąca o godz. 18.30 

Najbliższe spotkanie: wyjątkowo wtorek 24 października po wieczornej Mszy świętej (przypowieść o wielkiej uczcie i niegrzecznych zaproszonych: Mt 22,1-14 oraz Łk 14,15-24).

Moderator: ks. Piotr Wróbel