Krąg Biblijny

Spotykamy się co dwa tygodnie w Domu parafialnym, by wspólnie poznawać bogactwo ksiąg Pisma Świętego i dzielić się doświadczeniem wiary. Towarzyszy nam od lat ikona Trójcy Świętej. Pracujemy metodą cyklów tematycznych. Na wiosnę 2017 r. czytamy przypowieści Jezusa.

Serdecznie zapraszamy na spotkania w każdy 2. i 4. czwartek miesiąca o godz. 18.30 

Najbliższe spotkanie przed przerwą wakacyjną wyjątkowo we środę 21 czerwca po wieczornej Mszy św.

Moderator: ks. Piotr Wróbel