Krąg Biblijny

Spotykamy się co dwa tygodnie w Domu parafialnym, by wspólnie poznawać bogactwo ksiąg Pisma Świętego i dzielić się doświadczeniem wiary. Towarzyszy nam od lat ikona Trójcy Świętej. Pracujemy metodą cyklów tematycznych. W 2018 r. kontynuujemy lekturę przypowieści Jezusa.

Serdecznie zapraszamy na spotkania w każdy 2. i 4. czwartek miesiąca o godz. 18.30 

Najbliższe spotkania: 11 października 2018 r. po wieczornej Mszy świętej (przypowieść o dziesięciu pannach: Mt 25,1-13), oraz 25 października 2018 r. po wieczornej Mszy świętej (przypowieść o sługach nagrodzonych za czujność – Łk 12,35-38).

Moderator: ks. Piotr Wróbel