Krąg Biblijny

Spotykamy się co dwa tygodnie w Domu parafialnym, by wspólnie poznawać bogactwo ksiąg Pisma Świętego i dzielić się doświadczeniem wiary. Towarzyszy nam od lat ikona Trójcy Świętej. Pracujemy metodą cyklów tematycznych. W 2018 r. kontynuujemy lekturę przypowieści Jezusa.

Serdecznie zapraszamy na spotkania w każdy 2. i 4. czwartek miesiąca o godz. 18.30 

Najbliższe spotkania: 7 czerwca 2018 r. po wieczornej Mszy świętej (przypowieść o natrętnym przyjacielu: Łk 11,5-8), oraz 14 czerwca 2018 r. po wieczornej Mszy świętej (przypowieść o niesprawiedliwym sędzim: Łk 18,1-8).

Moderator: ks. Piotr Wróbel