Służba liturgiczna

Zapraszamy chłopców, którzy przyjęli Pierwszą Komunię Świętą do służenia przy ołtarzu. 

Zbiórki dla kandydatów na ministrantów: środy, godz. 17.00

Zbiórki dla ministrantów: środy, godz. 17.00

Zbiórki lektorów: środy, godz. 18.40

Ksiądz odpowiedzialny: ks. Wojciech Baran