Maltańska Służba Medyczna

Maltańska Służba Medyczna to organizacja, która zgodnie z mottem Zakonu – Tuitio fidei et obsequium pauperum – chce nieść pomoc ubogim i potrzebującym. Prowadzi działalność wychowawczą wśród młodzieży, tworząc grupy kadetów oraz prowadzi kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, w których uczestniczą zarówno potencjalni wolontariusze Fundacji, jak i osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Organizacja kontynuuje działalność prowadzoną przez zespół wolontariuszy utworzony w Krakowie w 1990 roku.

Podstawową formą działalności Maltańskiej Służby Medycznej jest medyczne zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawodów sportowych, koncertów, kongresów jak również innych imprez kulturalnych. W razie potrzeby, Maltańska Służba Medyczna ma możliwość transportowania chorych i poszkodowanych własnymi karetkami. Organizacja działa w oparciu o wolontariat, a uzyskane kwoty z działalności w całości są inwestowane w sprzęt medyczny, szkolenia oraz działalność socjalną.

Spotykamy się w 1. i 3. wtorek miesiąca. 

Kapelan:

W razie pytań prosimy o kontakt: 602 430 831 lub 510 362 423 albo mailowo grzegorz.rozmus@zakonmaltanski.pl oraz bartosz.pogan@zakonmaltanski.pl

Facebook Maltańskiej Służby Medycznej