Spowiedź

Spowiedź odbywa się podczas każdej Mszy Świętej w konfesjonale przy ołtarzu głównym.

Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca w godz. 6.30-8.00 i 16.30-18.30.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Rachunek sumienia dla młodzieży

Rachunek sumienia dla dorosłych