Spowiedź

Spowiedź odbywa się podczas każdej Mszy Świętej w konfesjonale przy ołtarzu głównym.

Msze Święte w niedziele odprawiane są o godz.: 6:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:00.
Msze Święte w tygodniu odprawiane są o godz.: 6:30, 7:00, 18:00.

Dodatkowo spowiedź odbywa się w pierwsze piątki miesiąca w godz. 6.30-7.30 i 16.30-18.30.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Rachunek sumienia dla młodzieży

Rachunek sumienia dla dorosłych