Spowiedź

Spowiedź odbywa się podczas każdej Mszy Świętej w konfesjonale przy ołtarzu głównym.

Msze Święte w niedziele odprawiane są o godz.: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00.
Msze Święte w tygodniu odprawiane są o godz.: 6:30, 7:00, 18:00.
Msze Święte w lipcu, sierpniu i wrześniu są o godz. 7.00 i 18.00.

Dodatkowo spowiedź odbywa się w pierwsze piątki miesiąca w godz. 6.30-7.30 i 16.30-18.30.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Rachunek sumienia dla młodzieży

Rachunek sumienia dla dorosłych