Spowiedź

Spowiedź odbywa się podczas każdej Mszy Świętej w konfesjonale przy ołtarzu głównym.

Msze Święte w niedziele odprawiane są o godz.: 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00.
Msze Święte w tygodniu odprawiane są o godz.: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00.

Dodatkowo spowiedź odbywa się w pierwsze piątki miesiąca w godz. 6.30-8.00 i 16.30-18.30.

Rachunek sumienia dla młodzieży

Rachunek sumienia dla dorosłych

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu