Namaszczenie chorych

Santo, San Pietro, Cross, Religion, Blessing, ChurchSakrament chorych udzielany jest na prośbę zainteresowanych. Kapłan przychodzi do domu osoby chorej po uprzednim zgłoszeniu przez rodzinę.

Przed przybyciem kapłana z olejami i Komunią Św. w pokoju chorego prosimy o przygotowanie w miarę możliwości stolika nakrytego białym obrusem, krzyża i świec.