Ogłoszenia – Boże Narodzenie

Dziękujemy kościelnemu Grzegorzowi Szelągowi i Tadeuszowi Szlachcie, sprzątającym kościół, lektorom i młodzieży oazowej za przygotowanie kościoła, szopki i ubranie choinek, p. Ewelinie i Państwu Dudom za kwiaty i ubranie ołtarza. Dziękujemy także naszym kapłanom za trud spowiedzi adwentowej w naszej parafii Wam, Parafianom, za liczny udział w Roratach. Czytaj więcej…